De Waardevolle Nacht
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[97:1]
Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.

[97:2]
Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

[97:3]
De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

[97:4]
Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)

[97:5]
"In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.