De Expansie
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[94:1]
Hebben Wij uw borst niet voor u verruimd?

[94:2]
En uw last niet van u weggenomen?

[94:3]
Die uw rug bezwaarde?

[94:4]
En uw roem niet verheven?

[94:5]
Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak.

[94:6]
Voorwaar, gemak komt naast ongemak.

[94:7]
Wanneer gij verlicht zijt, streef dan verder.

[94:8]
En wend u tot uw Heer.