Het Overweldigende Evenement
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[88:1]
Heeft het nieuws van de overweldigende (gebeurtenis) u bereikt?

[88:2]
Op die Dag zullen sommige aangezichten terneergeslagen zijn,

[88:3]
Zwoegend, zich afmattende,

[88:4]
Zij zullen in een vreselijk Vuur branden,

[88:5]
Hun zal uit een kokende bron te drinken worden gegeven,

[88:6]
Zij zullen geen voedsel krijgen, behalve van doornen,

[88:7]
Dat noch voedzaam zal zijn noch tegen de honger zal baten.

[88:8]
Op die Dag zullen andere aangezichten verblijd zijn.

[88:9]
Weltevreden met hun streven.

[88:10]
In een verheven tuin

[88:11]
Waarin zij geen ijdele (taal) zullen horen,

[88:12]
Waarin een stromende bron is,

[88:13]
Waarin hoge rustbanken opgericht zijn,

[88:14]
En drinkschalen gereed gezet,

[88:15]
En kussens gerangschikt,

[88:16]
En tapijten uitgespreid.

[88:17]
Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd worden?

[88:18]
En naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd?

[88:19]
En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

[88:20]
En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?

[88:21]
Vermaant hen daarom want gij zijt slechts een vermaner;

[88:22]
Gij zijt geen waker over hen.

[88:23]
Maar hij die zich afwendt en niet gelooft,

[88:24]
God zal hem straffen met de strengste straf.

[88:25]
Voorwaar, hun terugkeer is tot Ons.

[88:26]
Dan zullen Wij rekenschap van hen vragen.