De Overwinning
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[110:1]
Als de hulp van God en overwinning komt,

[110:2]
En je de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Godís godsdienst,

[110:3]
Roem dan jouw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij aanvaard berouw.