De Noden van Buren
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[107:1]
Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?

[107:2]
Het is degene die de wees verstoot,

[107:3]
Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

[107:4]
En wee degenen die bidden,

[107:5]
En de gebeden achteloos opzeggen.

[107:6]
En zij, die er mee te koop lopen.

[107:7]
En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.