Al-Fâtihah
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
[1:1]
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

[1:2]
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,

[1:3]
Milosrdnému, Slitovnému,

[1:4]
vládci dne soudného!

[1:5]
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,

[1:6]
veď nás stezkou přímou,

[1:7]
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.