Al-Fâtihah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
[1:1]
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[1:2]
Milostivog, Samilosnog,

[1:3]
Vladara Dana sudnjeg,

[1:4]
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

[1:5]
Uputi nas na Pravi put,

[1:6]
na Put onih kojima si milost Svoju darovao,

[1:7]
a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!