Het begin
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
[1:1]
In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[1:2]
Alle lof zij God, de Heer van de ´Alamin (mensheid, djinns en alles dat bestaat).

[1:3]
De Barmhartige, de Genadevolle.

[1:4]
Meester van de Dag des Oordeels.

[1:5]
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

[1:6]
Leid ons op het rechte pad,

[1:7]
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.