Al- Faatihah
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
[1:1]
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[1:2]
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam.

[1:3]
Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[1:4]
Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat).

[1:5]
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

[1:6]
Tunjukilah kami jalan yang lurus.

[1:7]
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.