Fâtiha
(Bismillâhirrahmânirrahîm) Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
[1:1]
(Bismillâhirrahmânirrahîm) Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

[1:2]
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

[1:3]
O, rahmândır ve rahîmdir.

[1:4]
Ceza gününün mâlikidir.

[1:5]
Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

[1:6]
Bize doğru yolu göster.

[1:7]
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu;gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!